Year: 2019

Me vs Me

This rebellion wasn’t against society, or my parents/relatives or against anyone else. 𝐈𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐚 𝐫𝐞𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐦𝐞 𝐛𝐲 𝐦𝐞. […]

इज्जत लुटिएको महिला

नेपालमा अहिलेसम्म कैयौ बलत्कारका घटनाहरु पत्रपत्रिका छापिए, समाचारमा आए | १३ वर्षका बालिकादेखि लिएर ८६ वर्षका महिलाहरु येस्ता अमानविय घटनाका […]